Η έκδοση του Πρώτου Τύπου την Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2017