Η έκδοση του Πρώτου Τύπου την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017